बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ

घोर्ले राजाको सपना

हामी यति घोर्ले भक्त भएछौं कि त्यही सपनामा डुबेर घोर्ले राजाहरूको जयजयकार मनाउदैछौं यिनै घोर्लेहरूलाई झन शक्तिशाली बनाउदैछौं ।

Nepal Telecom Spring Offer

राजालाई फाले पछि यो देशमा
घोर्ले राजाहरू आए
अरुले धान मकै बेचेर खाए
घोर्ले राजाहरू यति बाठा कि सपना बेचेर खाए ।

यही सपना बेचेर
कति घोर्ले राजाले दरबार बनाए
कतिले प्राडो पजेरोको घरबार बनाए ।
हामी त्यही सपनामा डुबेर आजसम्म
घोर्ने राजाहरू जयजयकार गर्दैछौँ
तिनैको लागि शहिद भएर मर्दैछौ
घोर्ले राजाहरूले स्याललाई हात्ती भने हामीले ठान्यौं
नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छौं भने हामीले मान्यांै
अझै घोर्ले राजाहरूको सपनामा डुबेर
कोही पानी जहाज चड्दैछौँ
यो नाम त्यो नामको लागि आपसमा लड्दैछौं
हामी यति घोर्ले भक्त भएछौं कि
त्यही सपनामा डुबेर
घोर्ले राजाहरूको जयजयकार मनाउदैछौं
यिनै घोर्लेहरूलाई झन शक्तिशाली बनाउदैछौं ।

०००
घट्टेकुलो, काठमाडौंं

फित्काैलीको सूचना
Nepal Telecom Spring Offer
गधाको कविता

गधाको कविता

प्रेम ओली ढकलपुरे
कुखुरी काँ

कुखुरी काँ

प्रेम ओली ढकलपुरे
नेता देशको समस्या

नेता देशको समस्या

प्रेम ओली ढकलपुरे
तपाईं पनि अमेरिका जाने ?

तपाईं पनि अमेरिका जाने...

प्रेम ओली ढकलपुरे
बुद्धुहरूको देश

बुद्धुहरूको देश

प्रेम ओली ढकलपुरे
ध्वस्त नै मेरो नाम

ध्वस्त नै मेरो नाम

प्रेम ओली ढकलपुरे
गधाको कविता

गधाको कविता

प्रेम ओली ढकलपुरे
कुखुरी काँ

कुखुरी काँ

प्रेम ओली ढकलपुरे
नेता देशको समस्या

नेता देशको समस्या

प्रेम ओली ढकलपुरे
तपाईं पनि अमेरिका जाने ?

तपाईं पनि अमेरिका जाने...

प्रेम ओली ढकलपुरे
बुद्धुहरूको देश

बुद्धुहरूको देश

प्रेम ओली ढकलपुरे
ध्वस्त नै मेरो नाम

ध्वस्त नै मेरो नाम

प्रेम ओली ढकलपुरे