बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ

कुखुरी काँ

खै बिकास ? खोलाले बगायो खै खोल्यो ? नेताले बेच्यो । खै नेता ? कहिले यता कहिले उता खै कता कता ?

Nepal Telecom Spring Offer

प्रेम ओली

कुखुरी काँ
कमिसन खा
खै कमिसन ?
नेताजिले खायो
खै नेता ?
घुस खोज्न गयो
खै घुस ?
पोलिसलाई सोध
खै पुलिस ?
चाकडिमा गयो ?
खै चाकडी ?
नेतालाई सोध
खै नेता ?
मन्त्री बन्न गयो
खै मन्त्री ?
भ्रश्ट्चार गर्न गयो
खै भ्रश्ट्चार ?
अक्तियार सोध
खै अक्तियार ?
दुला भित्र पस्यो
खैलो दुलो
पार्टिले कुचल्यो
खै पार्टी ?
बिकास गर्न गयो
खै बिकास ?
खोलाले बगायो
खै खोल्यो ?
नेताले बेच्यो ।
खै नेता ?
कहिले यता
कहिले उता
खै कता कता ?

०००
घट्टेकुलो, काठमाडौं

फित्काैलीको सूचना
Nepal Telecom Spring Offer
गधाको कविता

गधाको कविता

प्रेम ओली ढकलपुरे
नेता देशको समस्या

नेता देशको समस्या

प्रेम ओली ढकलपुरे
तपाईं पनि अमेरिका जाने ?

तपाईं पनि अमेरिका जाने...

प्रेम ओली ढकलपुरे
बुद्धुहरूको देश

बुद्धुहरूको देश

प्रेम ओली ढकलपुरे
ध्वस्त नै मेरो नाम

ध्वस्त नै मेरो नाम

प्रेम ओली ढकलपुरे
गधाको कविता

गधाको कविता

प्रेम ओली ढकलपुरे
नेता देशको समस्या

नेता देशको समस्या

प्रेम ओली ढकलपुरे
तपाईं पनि अमेरिका जाने ?

तपाईं पनि अमेरिका जाने...

प्रेम ओली ढकलपुरे
बुद्धुहरूको देश

बुद्धुहरूको देश

प्रेम ओली ढकलपुरे
ध्वस्त नै मेरो नाम

ध्वस्त नै मेरो नाम

प्रेम ओली ढकलपुरे
घोर्ले राजाको सपना

घोर्ले राजाको सपना

प्रेम ओली ढकलपुरे