बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ

बेलाको बोली- ४८

अरुले हेर्दा कस्तो देख्छन्, त्यो त तिनकै कुरा भयो आफ्नै निणर्यले पुरस्कार थाप्न पाउँदाको मज्जा भिन्दै हो ।

Nepal Telecom Spring Offer

डा. ऋषि बस्ताकोटी :

आफ्नो उचाइ आफैले नाप्न पाउँदाको मज्जा भिन्दै हो
आफ्नो खबर आफैले छाप्न पाउँदाको मज्जा भिन्दै हो
अरुले हेर्दा कस्तो देख्छन्, त्यो त तिनकै कुरा भयो
आफ्नै निणर्यले पुरस्कार थाप्न पाउँदाको मज्जा भिन्दै हो ।

०००

Fitkauli Publication Books comming soon
Nepal Telecom Spring Offer
बेलाको बोली- ५०

बेलाको बोली- ५०

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ४९

बेलाको बोली- ४९

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
चार ठोक्तक

चार ठोक्तक

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
खाइजात्रे बाेली

खाइजात्रे बाेली

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
चार ठाेकान

चार ठाेकान

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ४७

बेलाको बोली- ४७

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

अमर सन्तति
बेलाको बोली- ५०

बेलाको बोली- ५०

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

नानु राना थापा
चार ठोक्तक

चार ठोक्तक

बाबुराम पाेखरेल
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

उपेन्द्र पाैडेल
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

रुद्र ज्ञवाली