बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ

खाइजात्रे बाेली

बोलाउनुहुन्छ जुँगे काका, यो फित्कौली दैलोमा- नभएका जुँगामा म पनि ताउ लाएर आएँ ।

Nepal Telecom Spring Offer

डा. ऋषि बस्ताकोटी :

खाइजात्रा छ सधैं यता, खाएर आएँ,
जजसको गीत गाउनु थियो, गाएर आएँ,
बोलाउनुहुन्छ जुँगे काका, यो फित्कौली दैलोमा-
नभएका जुँगामा म पनि ताउ लाएर आएँ ।

०००

Fitkauli Publication Books comming soon
Nepal Telecom Spring Offer
बेलाको बोली- ५०

बेलाको बोली- ५०

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ४९

बेलाको बोली- ४९

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
चार ठोक्तक

चार ठोक्तक

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ४८

बेलाको बोली- ४८

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
चार ठाेकान

चार ठाेकान

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ४७

बेलाको बोली- ४७

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

अमर सन्तति
बेलाको बोली- ५०

बेलाको बोली- ५०

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

नानु राना थापा
चार ठोक्तक

चार ठोक्तक

बाबुराम पाेखरेल
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

उपेन्द्र पाैडेल
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

रुद्र ज्ञवाली