बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ
Nepal Telecom Spring Offer
भाग्दाभाग्दै

भाग्दाभाग्दै

राजेन्द्र कार्की
गुरु कि गोरु !

गुरु कि गोरु !

राजेन्द्र कार्की
त्यो नेपाली होइन

त्यो नेपाली होइन

राजेन्द्र कार्की
सबै नाङ्गिएपछि

सबै नाङ्गिएपछि

राजेन्द्र कार्की
बूढो गोरु कि बहर !

बूढो गोरु कि बहर...

राजेन्द्र कार्की
कामी

कामी

राजेन्द्र कार्की