ओमिक्रोनभन्दा कडा महँगीक्रोन !!

ओमिक्रोनभन्दा कडा महँगीक्रोन !!

राजेश मानन्धर (राजमान)
दरवारतिर त हुरीबतास नै पसेछ नि बा !

दरवारतिर त हुरीबतास नै...

राजेश मानन्धर (राजमान)
ओमिक्रोनको आकस्मिक आक्रमण

ओमिक्रोनको आकस्मिक आक्रमण

राजेश मानन्धर (राजमान)
ठ्याक्कै छोरी जस्ती…

ठ्याक्कै छोरी जस्ती…

राजेश मानन्धर (राजमान)
माक्स लगाउ ? क्या झ्याउ !

माक्स लगाउ ? क्या...

राजेश मानन्धर (राजमान)
ओमिक्रोनभन्दा कडा महँगीक्रोन !!

ओमिक्रोनभन्दा कडा महँगीक्रोन !!

राजेश मानन्धर (राजमान)
दरवारतिर त हुरीबतास नै पसेछ नि बा !

दरवारतिर त हुरीबतास नै...

राजेश मानन्धर (राजमान)
ओमिक्रोनको आकस्मिक आक्रमण

ओमिक्रोनको आकस्मिक आक्रमण

राजेश मानन्धर (राजमान)
ठ्याक्कै छोरी जस्ती…

ठ्याक्कै छोरी जस्ती…

राजेश मानन्धर (राजमान)
माक्स लगाउ ? क्या झ्याउ !

माक्स लगाउ ? क्या...

राजेश मानन्धर (राजमान)