फुलेको यौवन

सिद्धान्त सुद्ध न कुनै द्विविधा छ मन्मा 
गन्तव्य बाँकी सब ठिक छ छैन धन्दा 
हाँसी मसुक्क भवसिन्धु छ पार गर्नु 
फुल्दो छ यौवन प्रिया सित प्यार गर्नु ।।१।। {{read_more}}

सम्बन्धी, साथीहरू वा अरु क्वै स्वजनमा 
स्पष्ट रूप प्रतिपादित छन् सवैंमा 
खोजेर अन्तर कतै न त वास भर्नु ।
खोजेर अन्तर कतै न त वास भर्नु ।।२।।

लाग्दैन ठोक्कर कतै न त मार पर्छ 
जो प्राप्त शान्त सुख, वैंभव तृप्त पार्छ 
फुल्नु थियो फूल वनी जगतमा हर्नु 
फुल्दो छ यौवन, प्रियसित प्यार गर्नु ।।३।।

नाग्दैन उग्र खहरे तन बाशनाले 
माग्दैन तप्त सहवास अब कोपिलाले 
फव्रm्यो फुल्यो अब कुनै पिर छैन गर्नु 
फुल्दो छ यौवन प्रियासित प्यार गर्नु ।।४।।

देवत्व भर्नु छ फगत अब अन्तरात्मा 
गर्नु छ शुद्ध अब सिँचन दिग्दिक्षामा 
स्वर्गत्व पुष्प–धरणी सुख प्रित भर्नु 
फुल्दो छ यौवन प्रियासित प्रित गर्नु ।।५।।
 

चम्चा चिन्तन

चम्चा चिन्तन

नरनाथ लुइँटेल
के रे ? नेतालाई चोर भन्छन् रे ?

के रे ? नेतालाई...

फित्काैली
बूढो नेताको भाषण

बूढो नेताको भाषण

खगेन्द्र नेउपाने
पद

पद

खगेन्द्र नेउपाने