बालबालिकालाई मोबाइलको लतबाट जोगाऔ

बेलाको बोली- ५८

सफ़ा मैलो भइजाला, कालो सेतो बनिहाल्छ के हुँदैन, दलाल पनि “लाल” हुन्छ यो बस्तीमा !

Nepal Telecom ad

डा. ऋषि बस्ताकाेटी :

अनौठो अनौठो सवाल हुन्छ यो बस्तीमा
आफ़ैले गर्दा त बवाल हुन्छ यो बस्तीमा
सफ़ा मैलो भइजाला, कालो सेतो बनिहाल्छ
के हुँदैन, दलाल पनि “लाल” हुन्छ यो बस्तीमा !

०००

Fitkauli Publication Books comming soon
Nepal Telecom ad
बेलाको बोली- ७१

बेलाको बोली- ७१

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ७०

बेलाको बोली- ७०

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ६९

बेलाको बोली- ६९

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ६८

बेलाको बोली- ६८

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली – ६७

बेलाको बोली – ६७

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
बेलाको बोली- ६६

बेलाको बोली- ६६

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
चार मुक्का

चार मुक्का

गाेपाल काफ्ले
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

गायत्री परिरोशनी
बेलाको बोली- ७१

बेलाको बोली- ७१

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
पाँच ठोक्तक

पाँच ठोक्तक

रुद्र ज्ञवाली
बेलाको बोली- ७०

बेलाको बोली- ७०

डा. ऋषि बस्ताकाेटी
तीन ठोक्तक

तीन ठोक्तक

नवराज कार्की