कारिन्दाको दिनचर्या

उठ्, पुछ् खा, चुठ् दुगुर्, दुगुर्

उठ्, पुछ्
खा, चुठ्
दुगुर्, दुगुर्

स्वाँः स्वाँ !
बस्, धस्
हस् हजूर !
लुखुर लुखुर

स्याँः स्याँः
तिहुन्, तमाखु–
पापाको संसार
ऐजन ऐजन
लम्पसार !

‘कारिन्दाको दिनचर्या’ सङ्ग्रहबाट

भैरव भन्छन्

भैरव भन्छन्

भैरव अर्याल
इतिश्री

इतिश्री

भैरव अर्याल
जय भुँडी

जय भुँडी

भैरव अर्याल
चम्चा चिन्तन

चम्चा चिन्तन

नरनाथ लुइँटेल
के रे ? नेतालाई चोर भन्छन् रे ?

के रे ? नेतालाई...

फित्काैली
बूढो नेताको भाषण

बूढो नेताको भाषण

खगेन्द्र नेउपाने
पद

पद

खगेन्द्र नेउपाने