बन्दा ‘कुबेर’ आफू 

आमाबुबा जहाँ छन् पैसा त्यहाँ थिएन, सम्पत्ति जोड्न धायो सन्तुष्टि नै दिएन

 height=आमाबुबा जहाँ छन् पैसा त्यहाँ थिएन
सम्पत्ति जोड्न धायो सन्तुष्टि नै दिएन

पेसा तथा प्रतिष्ठा सम्मान आदि भेट्यो
बन्दा ’कुबेर’ आफू आफन्त सम्झिएन

पालेहरू खटायो पर्खाल बार लायो
चिन्ता लिएर व्यर्थै ऊ चैनले जिएन

बढ्दै गएर चिन्ता ऊ अस्पताल धायो
छाती चिरेर हेर्दा केही नि भेटिएन

जन्मेर मर्नुपर्ने सम्राट् बनोस् कि माग्ने
जाँदा छ हात खाली केही कुरा लिएन

आधा भरी घडाझैं अल्पज्ञ गर्छ हल्ला
गाग्री भरी थियो जो कैले छचल्किएन

कस्तो दुर्भाग्य !

कस्तो दुर्भाग्य !

वासुदेव पाण्डेय
काम लाग्छ

काम लाग्छ

वासुदेव पाण्डेय
कहाँ नोट हुन्छ

कहाँ नोट हुन्छ

वासुदेव पाण्डेय
भिरी रामनामी

भिरी रामनामी

वासुदेव पाण्डेय
अझै बाजुरामा

अझै बाजुरामा

वासुदेव पाण्डेय
तानिने पुग्छ माथि

तानिने पुग्छ माथि

वासुदेव पाण्डेय