बागमती प्रदेश सञ्चार कार्यालय लामो

छनोट- यज्ञ !

नछानौँ है भस्मासुर असुर चर्का जहर हुन् । अहा ! छानौँ सग्ला सम मन लिने, ‘राघव’ जितून् ।

नछानौँ ब्वाँसा वा कुटिल मनका भ्रष्ट चरुवा ।
अहा ! छानौँ सादा, सरल मनका, प्रष्ट अगुवा ।।
नछानौँ आक्रोशी, गरल मतका, स्वाँठ नकटा ।
नछानौँ होलीका, अधम पुतना शूर्पण-नखा ।।

नछानौँ बेमानी, उप नगर गाऊँ नगरमा —
जिते, चुस्छन् लुछ्छन् असुर गणले, स्रोत गरिमा ।।
नछानौँ है भस्मासुर असुर चर्का जहर हुन् ।
अहा ! छानौँ सग्ला सम मन लिने, ‘राघव’ जितून् ।।

अहिल्या तारा वा, द्रुपद तनया, म्याडम क्युरी ।
अहा कुन्ती छानौँ, जनक तनया अब्बल सती ।।
नआऊन् चर्का जो बिखसरहका, दुष्ट फुटुवा ।
नआऊन् दादा वा, गलत बनियाँ, धूर्त लुटुवा ।।

धादिङ

बागमती प्रदेश सञ्चार कार्यालय लामो
दिन्छ माला उनेर ?

दिन्छ माला उनेर ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
लोकतन्त्रे उपलब्धि ?

लोकतन्त्रे उपलब्धि ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
चित्त पार्लान् उदार ?

चित्त पार्लान् उदार ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
जय जय पद !

जय जय पद !

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
मात्र गर्छौ प्रशंसा

मात्र गर्छौ प्रशंसा

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
उपभोक्ता दिवस

उपभोक्ता दिवस

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
दिन्छ माला उनेर ?

दिन्छ माला उनेर ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
लोकतन्त्रे उपलब्धि ?

लोकतन्त्रे उपलब्धि ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
चित्त पार्लान् उदार ?

चित्त पार्लान् उदार ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
उपभोक्ता दिवस

उपभोक्ता दिवस

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
होसियार साँढेहरू !

होसियार साँढेहरू !

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
के शिष्ट ? के विशिष्ट ?

के शिष्ट ? के...

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)