बन्डा मिल्दा ठन्डा भए

भाषणका विस्फोटमा, चड्क अझ छड्क । सम्विधान लतारेर, अब धेरै कड्क ।

बन्डा मिल्दा ठन्डा भए, मगजका पुर्जा ।
अन्डा पार जन्डा पन्डा,खाए पनि कुर्चा ।।
डन्डा झन्डा मिलिहाल्यो, टन्टा भयो खलास् ।
अग्राखको चुरो भन्छौ, मात्रै देख्यौ पलास् ।। १।।

खली बली गैरीखेत, ढलीमली गर ।
आउरे बाउरे खोरियामै, मोजमस्ती भर ।।
कमिसन्मा डकारेर, हकारेर जन्ता ।
हबेलीमा नाच लिनु, हिस्की—ब्राब्डी मजा ।। २।।

हामदेव, कामदेव, खामदेव देव ।
जामदेव, डामदेव, सम्विधान चेप ।।
भाषणका विस्फोटमा, चड्क अझ छड्क ।
सम्विधान लतारेर, अब धेरै कड्क ।। ३।।

०००

धादिङबेसी

(फित्काैलीमा वि.सं. २०७० फागुन १३ मंगलवार प्रविस्ट भएकाे)

 

फित्काैलीको सूचना
बागमती प्रदेश सञ्चार कार्यालय लामो
जय- सञ्जाल, भय- जन्जाल !

जय- सञ्जाल, भय- जन्जाल...

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
देखेर हाँस्यो चिता ?

देखेर हाँस्यो चिता ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
फेसबुके महाभारत

फेसबुके महाभारत

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
धन्य कलि ! जय कलि !

धन्य कलि ! जय...

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
भयौँ तिरीमिरी झ्याइँ ?

भयौँ तिरीमिरी झ्याइँ ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
टिकट महात्म्य

टिकट महात्म्य

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
जय- सञ्जाल, भय- जन्जाल !

जय- सञ्जाल, भय- जन्जाल...

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
देखेर हाँस्यो चिता ?

देखेर हाँस्यो चिता ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
फेसबुके महाभारत

फेसबुके महाभारत

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
भयौँ तिरीमिरी झ्याइँ ?

भयौँ तिरीमिरी झ्याइँ ?

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
सडकको गन्थन !

सडकको गन्थन !

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)
गुजी-दर्शन

गुजी-दर्शन

बद्रीप्रसाद दाहाल (भस्मासुर)