काम लाग्छ

 height=हुन् देव बाबुआमा, यो देश धाम लाग्छ
बुझ्दैन खोज्न मान्छे अन्यत्र लाम लाग्छ {{read_more}}

सोचाइ छन् हजारौँ कर्तव्यको छ सीमा
मान्छे विवेक जस्तो घोडा लगाम लाग्छ

सत्ता रहन्न लामो सिद्धिन्छ राइँदाइँ
फाटेर मेघ खुल्दा आकाश घाम लाग्छ

फेरिन्छ रीति नै हो राम्रो तथा नराम्रो
घर्की शरद् धरामा हेमन्त याम लाग्छ

काँडा र दुष्ट दाँज्दा काँडा छ लाभदायी
काँडा निकाल्न काँडा चाहिन्छ काम लाग्छ

कस्तो दुर्भाग्य !

कस्तो दुर्भाग्य !

वासुदेव पाण्डेय
बन्दा ‘कुबेर’ आफू 

बन्दा ‘कुबेर’ आफू 

वासुदेव पाण्डेय
कहाँ नोट हुन्छ

कहाँ नोट हुन्छ

वासुदेव पाण्डेय
भिरी रामनामी

भिरी रामनामी

वासुदेव पाण्डेय
अझै बाजुरामा

अझै बाजुरामा

वासुदेव पाण्डेय
तानिने पुग्छ माथि

तानिने पुग्छ माथि

वासुदेव पाण्डेय